lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

(ขายรัวๆ)หนังสือสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

too
too
IP: 49.228.114.x
9 เดือนที่ผ่านมา


 

แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  

3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม 

4 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 

5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 

6 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

8 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม

9 หลักการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม&nb