lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

หนังสือสอบ+แนวข้อสอบ กลุ่มงานสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย

too

เอกสารเพื่ออ่านสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย ((อัพเดทใหม่ล่าสุด))

หนังสือสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย

มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย  NEW !!

สนใจสอบถามที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)

(( รวบรวมแนวข้อสอบเก่าๆที่ออกบ่อยของแต่ละปีมาไว้เล่มล่าสุด ))

##สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย (ครอบคลุม)

##ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เพื่อใช้สอบปี 60

##ฉบับพร้อมอ่านสอบ ติวเนื้อหาสอบ เน้นคุณภาพ

##แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบเข้ารับราชการ และเป็นพนักงานราชการ (137 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 20 พ.ย. - 1 ธ.ค.60

- นายทหารสัญญาบัตร 7 อัตรา

1. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)

2. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

3. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

4. กลุ่มตำแหน่งอาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

- นายทหารประทวน 14 อัตรา

1. กลุ่มตำแหน่งพลขับ จำนวน 14 อัตรา (ชาย)

- พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร 25 อัตรา

1. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 7 อัตรา (ชาย)

2. กลุ่มตำแหน่งการเงิน จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง)

3. กลุ่มตำแหน่งการข่าว จำนวน 5 อัตรา (ชาย/หญิง)

4. กลุ่มตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย/หญิง)

5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

6. กลุ่มตำแหน่งวิศวกรรมโทรคมนาคม จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

7. กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย)

8. กลุ่มตำแหน่งรัฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

9. กลุ่มตำแหน่งสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

10. กลุ่มตำแหน่กราฟิกมัลติมีเดีย จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

11. กลุ่มตำแหน่งนายทหารพยาบาล จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

- พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารประทวน 91 อัตรา

1. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 20 อัตรา (ชาย)

2. กลุ่มตำแหน่งสารบรรณ จำนวน 26 อัตรา (ชาย/หญิง)

3. กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ จำนวน 8 อัตรา (ชาย)

4. กลุ่มตำแหน่งการเงินและงบประมาณ จำนวน 18 อัตรา (ชาย/หญิง)

5. กลุ่มตำแหน่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา (ชาย)

6. กลุ่มตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

7. กลุ่มตำแหน่งการสัตว์ จำนวน 7 อัตรา (ชาย)

8. กลุ่มตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

9. กลุ่มตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ จำนวน 2 อัตรา (ชาย)

เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่  http://perdsobsure.blogspot.com/2017/11/137-20-1-60.html

คลิกเพื่อดูแนวข้อสอบที่http://www.testbook-shop.com/b/120

ดูเพิ่มเติมที่นี่https://sites.google.com/site/naewkhxsxbrachkarrathwisahkic/hnangsux-sxb-kxng-baychakar-kxngthaph-thiy

กดติดตามข่าวเปิดสอบที่https://www.facebook.com/Sheetchula-0929830054-1203008649711320/

สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)

 

แนวข้อสอบ ทหารประทวน

25A01 กลุ่มงานสารบรรณ กองบัญชาการกองทัพไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

9 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ

10 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ

11 แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555

MP3 - ระเบียบงานสารบรรณ

 

25A02 กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ กองบัญชาการกองทัพไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

9 หลักการบัญชีเบื้องต้น

10 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

11 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ

12 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ

MP3 - ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

 

25A03 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ กองบัญชาการกองทัพไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

12 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)

MP3 - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 

25A04 กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ทันตกรรม กองบัญชาการกองทัพไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

9 ความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์

10 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร

11 ความรู้เรื่องจิตวิทยาคลินิก + ถามตอบ?

MP3 - ความรู้เกี่ยวกับทันตแพทย์

 

25A05 กลุ่มงานการสัตว์ กองบัญชาการกองทัพไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

9 ความรู้เกี่ยวกับสุนัข และ สุนัขทหาร

10 แนวข้อสอบวิชาสุนัขทหาร

MP3 - ภาษาไทย

 

25A06 กลุ่มงานช่างโยธา กองบัญชาการกองทัพไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

9 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง

10 แนวข้อสอบคอนกรีตและโครงสร้าง

11 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1

12 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2

MP3 - คอนกรีตและโครงสร้าง

 

25A07 กลุ่มงานช่างเครื่องยนต์ กองบัญชาการกองทัพไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

9 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

10 หลักการทำงานของเครื่องยนต์

11 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์

MP3 - ภาษาไทย

 

25A08 กลุ่มงานพลขับ กองบัญชาการกองทัพไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย

2 แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

5 แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

7 สาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

9 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

10 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์

11 แนวข้อสอบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ชุด 1

12 แนวข้อสอบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ ชุด 2

MP3 - ภาษาไทย

----------------------------------------------------------------------

การเปิดสอบของหน่วยงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเตรียม

ความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการและทำงานของหน่วยงาน ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดังนั้นการหาคู่มือเตรียมสอบก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน 

แอดมินขอแนะนำคู่มือสอบแนวข้อสอบหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด

รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย

// อัพเดทใหม่ล่าสุด // พร้อมอ่าน พร้อมสอบ //

-----------------------------------------------------------------------

### ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula  ###

###จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ  อัพเดทใหม่ล่าสุด ###

##อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น ##

###รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! ###

###สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)

 

มี 3 แบบให้เลือก

1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งทาง E-Mail ภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท

2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท

3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ส่ง EMS ราคา 1,500 บาท

ลูกค้าสามารถโอนเงิน และแจ้งสลีปมาได้เลยคะ

ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-2-69593-2 

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 160-4-03134-4

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารธนชาต เลขบัญชี 177-2-11838-9

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-0-81782-0

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 181-5-08058-3

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

พร้อมเพย์เบอร์โทร 0846793300 นส.นฤมล ค้อจันทา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน เป็นกำลังใจข้อให้สอบผ่านนะคะ

แจ้งสลีปการโอน มาทางไลน์ ID 0846793300 หรือ ID 0929830054 ได้เลยจ้า

 

**มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า**

// รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ // รวมข้อสอบเด็ดๆ จากห้องสอบจริง //

** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต !!!! **

**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **

**ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**

*** ห้ามพลาด !! รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ โดนๆ ***

** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **

***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***

***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***

 

สอบถามแนวข้อสอบที่  https://line.me/R/ti/p/%40kyx1727x

 

((เป็นกำลังใจขอให้ลูกค้าทุกท่าน สอบผ่าน ขอให้โชคดีในการสอบคะ))

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า F0123
380.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า F0119
340.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า F0038
190.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า F0033
210.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 8852401021717(1)
49.00 บาท
  • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 8852401021717
49.00 บาท
  • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม199,673 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด68,416 ครั้ง
เปิดร้าน27 ม.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท22 มิ.ย. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. จำหน่ายเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. รับทำของพรีเมี่ยม สำหรับงานสัมนา งานประชุมวิชาการ 3. ของฝากลูกค้าและของที่ระลึกต่างๆ พร้อมออกแบบให้ฟรี
เบอร์โทร : 0827457940
อีเมล : ukku@kku.ac.th
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก