lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ฝากแนวข้อสอบบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรด้วยนะครับ9

ฝากแนวข้อสอบบรรณารักษ์
ฝากแนวข้อสอบบรรณารักษ์ (Guest)
IP: 223.206.249.x
1 ปีที่ผ่านมา
โหลดแนวข้อสอบ บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
 
- ความรู้เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ( ระเบียบ ข้อบังคับ )
แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
การคิด วิเคราะห์ ใช้เหตุผล
-แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
-แนวข้อสอบภาษาไทย
-การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 2547
-แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
ความรู้เกี่ยวห้องสมุดประชาชน
ความรู้เกี่ยวห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ความรู้เกี่ยวการให้บริการห้องสมุด
ความรู้เกี่ยวการอ่านและการส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า
ความรู้เกี่ยวการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด
แนวทางในการพัฒนาห้องสมุด
วิเคราะห์และจัดหาหมวดหมู่หนังสือ
ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์