lnwshop logo
 • ตอบกระทู้
 • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

((หนังสือสอบ)) เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม ปี61

too

เอกสารเพื่ออ่านสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม ((อัพเดทใหม่ล่าสุด))

หนังสือสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม (ทุกตำแหน่ง)

มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลย NEW !!

สนใจสอบถามที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x(มี@)

(( รวบรวมแนวข้อสอบเก่าๆที่ออกบ่อยของแต่ละปีมาไว้เล่มล่าสุด ))

##สรุปเนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย (ครอบคลุม)

##ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เพื่อใช้สอบปี 61

##ฉบับพร้อมอ่านสอบ ติวเนื้อหาสอบ เน้นคุณภาพ

##แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ( 32 อัตรา) สมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 11 - 31 ม.ค.61

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน 22 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

3. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

4. ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

5. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

6. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เช็ครายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ http://perdsobsure.blogspot.com/2018/01/32-11-31-61.html

ลิกเพื่อดูแนวข้อสอบที่ http://www.testbook-shop.com/b/133

ดูเพิ่มเติมที่นี่ https://sites.google.com/site/khawpeidsxbkrmphathnathidin/hnangsux-sxb-cea-hnathi-sal-yutithrrm-sanakngan-sal-yutithrrm

กดติดตามข่าวเปิดสอบที่ https://www.facebook.com/Sheetchula-0929830054-1203008649711320/

สอบถามแนวข้อสอบที่ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)

 

6195A01 สำนักงานศาลยุติธรรม ภาค ก ศาลยุติธรรม

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม

2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ

3 ความสามารถทางด้านเหตุผล

4 ความสามารถด้านภาษาไทย

5 แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้ภาษา

6 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

7 เเนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ.2551

8 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

10 รวมข้อสอบภาค (ก) สำนักงานศาลยุติธรรม 180 ข้อ

MP3 - พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ.2551

 

6195A02 เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรม

1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543

2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม

3 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

5 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2545

6 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545

7 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม

8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

9 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

10 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ

11 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา

12 ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

13 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ

14 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ

15 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสำนักงานศาลยุติธรรม

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

6195A03 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

1 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543

3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม

5 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม

6 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ

7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี (วิเคราะห์งบดุล)

8 ตัวอย่างการจัดทำบัญชีเบื้องต้น

9 แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี

10 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี

11 แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

12 แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี

13 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี

14 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

6195A04 นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

1 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543

3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม

5 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม

6 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ

7 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ

8 การอ่านจับใจความ (Reading Comprehension)

9 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษประโยคแสดงเงื่อนไข

10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading

11 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Conversation

12 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar

13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสำนักงานศาลยุติธรรม

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

6195A05 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

1 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543

3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม

5 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม

6 ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด

7 ความหมายและความสำคัญของสารนิเทศ

8 การจัดหมู่หนังสือ

9 บัตรรายการหนังสือ

10 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับห้องสมุด‏

12 แนวข้อสอบบรรณารักษ์ 

13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานสำนักงานศาลยุติธรรม

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

6195A06 นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

1 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543

3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม

5 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม

6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น

6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา

7 สรุปความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต

8 ความรู้เกี่ยวกับจิตบำบัด

9 การพยาบาลผู้ประสบภัยที่มีปัญหาด้านจิตสังคม

10 แบบทดสอบ Personality Test

11 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย

12 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

13 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

14 แนวข้อสอบจิตวิทยา และจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

6195A07 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม (ป.โท. )

1 ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 2543

3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม

5 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม

6 นโยบายประธานศาลฎีกาและแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม

7 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)

8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

9 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล

10 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน

11 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ 

12 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล

13 การจัดการเชิงกลยุทธ์   Strategic Management

14 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ

15 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1

16 แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2

MP3 - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

-------------------------------------------------------------------------

การเปิดสอบของหน่วยงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเตรียม

ความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการและทำงานของหน่วยงาน ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

ดังนั้นการหาคู่มือเตรียมสอบก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน 

แอดมินขอแนะนำคู่มือสอบแนวข้อสอบหน่วยงาน ใหม่ล่าสุด

รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ มีสรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกบ่อยพร้อมเฉลย

// อัพเดทใหม่ล่าสุด // พร้อมอ่าน พร้อมสอบ //

-----------------------------------------------------------------------

### ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula  ###

###จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ  อัพเดทใหม่ล่าสุด ###

##อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น ##

###รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! ###

###สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ ID Line 0846793300 หรือ @kyx1727x (มี@)

 

มี 3 แบบให้เลือก

1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งทาง E-Mail ภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท

2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท

3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ส่ง EMS ราคา 1,500 บาท

ลูกค้าสามารถโอนเงิน และแจ้งสลีปมาได้เลยคะ

ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 100-2-69593-2 

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 160-4-03134-4

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารธนชาต เลขบัญชี 177-2-11838-9

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 986-0-81782-0

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 181-5-08058-3

ชื่อบัญชี นส.นฤมล ค้อจันทา

พร้อมเพย์เบอร์โทร 0846793300 นส.นฤมล ค้อจันทา

ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน เป็นกำลังใจข้อให้สอบผ่านนะคะ

แจ้งสลีปการโอน มาทางไลน์ ID 0846793300 หรือ ID 0929830054 ได้เลยจ้า

 

**มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า**

// รวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญ // รวมข้อสอบเด็ดๆ จากห้องสอบจริง //

** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต !!!! **

**แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย อัพเดทใหม่ล่าสุด (ทุกปี) **

**ชุดติวพิเศษ บรรยายแนวข้อสอบ จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ**

*** ห้ามพลาด !! รวมแนวข้อสอบเด็ดๆ โดนๆ ***

** หนังสือสอบ คุณภาพ อ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ **

***ข้อสอบ อัพเดทใหม่ รีวิวลูกค้า เพียบ !! ***

***สรุปเนื้อหา เด็ดๆ ข้อสอบ เด็ดๆ พิเศษเพื่อลูกค้าทุกท่าน***

 

สอบถามแนวข้อสอบที่  https://line.me/R/ti/p/%40kyx1727x

 

((เป็นกำลังใจขอให้ลูกค้าทุกท่าน สอบผ่าน ขอให้โชคดีในการสอบคะ))

 

 

 

 

 

 

ผลงานลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
 • ตอบกระทู้

NEW PRODUCTS

รหัสสินค้า 9786164382589
250.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 9786162237775
200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า F0020
200.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33495
249.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า 33494
249.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า 33503
249.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า 33500
249.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า 33499
249.00 บาท
สินค้าหมด
รหัสสินค้า 33498
249.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33497
249.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33496
249.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33502
249.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 33501
249.00 บาท
 • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม220,641 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด75,597 ครั้ง
เปิดร้าน27 ม.ค. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ก.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. จำหน่ายเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. รับทำของพรีเมี่ยม สำหรับงานสัมนา งานประชุมวิชาการ 3. ของฝากลูกค้าและของที่ระลึกต่างๆ พร้อมออกแบบให้ฟรี
เบอร์โทร : 0827457940
อีเมล : ukku@kku.ac.th
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก